De scherven van Diet Wiegman

Diet Wiegman heeft begin 2014 een deel van zijn eerdere werk stukgeslagen en de scherven daarvan aangeboden aan kunstenaars met de uitdaging om met een uitgekozen scherf een nieuw kunstwerk te creëren.

Ter gelegenheid van de expositie "Scherven brengen Kunst" in Pand Paulus te Schiedam koos Aldo Hoeben scherf nummer 103 uit, bestaande uit aardewerk en PUR schuim.

Scherven brengen Kunst uitnodiging

Diet Wiegman's fragments

Early 2014, Diet Wiegman destroyed some of his early work and offered the resulting fragments to artists, challenging them to create a new artwork using a fragment of their chosing.

For the exhibition "Scherven brengen Kunst" in Pand Paulus in Schiedam, Aldo Hoeben chose fragment number 103, consisting of earthenware and PUR foam.

Scherven brengen Kunst invitation

Scherf 103

In antwoord op de uitdaging van Diet Wiegman heeft Aldo Hoeben aan de hand van 100 foto's een drie-dimensionale scan gemaakt van de originele scherf nr 103. Vervolgens vernietigde hij de scherf in bijzijn van Diet, waardoor alleen nog een virtuele versie van de scherf bestaat. De virtuele scherf werd getoond in de expositie "Scherven brengen Kunst" in virtual reality.

De virtuele scherf kan door iedereen worden bekeken, gekopieerd en geremixed vanaf deze website.

Fragment 103

Accepting Diet Wiegman's challenge, Aldo Hoeben used 100 photos of the fragment to create a detailed three-dimensional scan of the original fragment nr 103, before destroying the actual fragment under the watchful eye of Diet. Only the virtual copy of the fragment remains. This virtual fragment is shown in the exhibition "Scherven brengen Kunst" in virtual reality.

The virtual fragment can be explored, copied and remixed from this website.

licentie

Scherf103 van Aldo Hoeben is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Creative Commons-Licentie

fotoset

De set van 100 foto's die gebruikt zijn om het 3d model te maken:

scherf103_fotos.zip (277 MB; 100x 6 megapixel 8 bit RGBA PNG)

3d model

Het 3d model als puntenwolk:

scherf103_punten.zip (39 MB; 2.442.772 punten met per-punt kleuren)

Het 3d model in polygonen:

scherf103_250k.zip (7 MB; 250.000 polygonen met 2048*2048 texture)

scherf103_1m.zip (24 MB; 1.000.000 polygonen met 8192*8192 texture)

photoset

The set of 100 photos used to create the 3d model:

scherf103_fotos.zip (277 MB; 100x 6 megapixel 8 bit RGBA PNG)

3d model

The 3d model as a pointcloud:

scherf103_punten.zip (39 MB; 2.442.772 point with per-point colors)

The 3d model in polygons:

scherf103_250k.zip (7 MB; 250.000 polygons with a 2048*2048 texture)

scherf103_1m.zip (24 MB; 1.000.000 polygons with a 8192*8192 texture)